Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

Den 1. maj 2010 var der ansat følgende medarbejdere (se også Folketingets Ombudsmands organisationsplan side 20 – hvor hver medarbejder tæller som én uanset arbejdstid).

Almen afdeling

Afdelingschef Kaj Larsen
Kommitteret Jon Andersen
Kommunikationskonsulent Jacob Berner Moe
Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen

Egen drift-projekter og indsats mod tortur

Kontorchef Erik Dorph Sørensen
Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen
Fuldmægtig Rikke Ilona Ipsen
Overassistent Lone Gundersen

Personale, økonomi, medieaktindsigt og buffer

Kontorchef Lisbeth Adserballe
Fuldmægtig Hanne Marie Motzfeldt
Fuldmægtig Kresten Gaub
Kontorfuldmægtig Lene Lunde Johansen
Overassistent Jannie Svendsen
Overassistent Marianne Jensen
Stud.jur. André Dybdal Pape
Stud.jur. Maja Bak-Hansen

Internationale projekter, beretning og sprog

Kontorchef Jens Olsen
Referent Karin Larsen

Administration, service og udvikling

It- og servicechef Christian Ørslykke Møller
It-driftsmedarbejder Seyit Ahmet Özkan
Personalekonsulent Lisbeth Kongshaug
Informationskonsulent Karen Nedergaard
Overassistent Birgit Kehlet-Hansen
Serviceleder Jeanette Schultz
Driftsmedarbejder Bjarne Lenander
Driftsmedarbejder Niels Clemmensen
Husbetjent Annitta Lundahl
Husbetjent Dorthe Sønderskov Rasmussen
Husbetjent Emad Farman Mahdi
Husbetjent Kirsten Morell
Husbetjent Suphaporn Nielsen
Kontorleder Lisbet Pedersen
Overassistent Harriet Lindegaard Hansen
Overassistent Lone Steffensen
Overassistent Merete Gerting Hansen
Overassistent Olga Bardenshtein
Overassistent Sten Nygaard

Under afdelingen hører navnlig følgende arbejdsopgaver:

- den årlige beretning
- internationalt arbejde
- generelle forvaltningsretlige spørgsmål
- egen drift-projekter
- visse konkrete sager, herunder medieaktindsigt
- embedets personalemæssige, økonomiske og interne forhold
- den sekretærmæssige betjening af ombudsmanden og direktøren

1. kontor

Kontorchef Kirsten Talevski
Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Lykke Leth Nielsen
Overassistent Dorte Buttenschøn
Stud.jur. Allan Christensen
Stud.jur. Anne Djurhuus

Kontoret behandler især sager om:

- selskabslovgivning
- fødevarer
- fiskeri
- landbrug
- patientklager
- lægemidler
- sundhedsvæsenet
- procesbevillinger
- udenrigsforhold
- kommunikation
- kirker
- kultur
- udlændingesager
- registre mv.
- indfødsret
- arbejdsløshedsdagpenge mv.
- efterløn

2. kontor

Kontorchef Bente Mundt
Fuldmægtig Christina Ladefoged
Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Klavs Kinnerup Hede
Fuldmægtig Stine Marum
Overassistent Eva Jørgensen
Stud.jur. Stine Graaskov Jensen

Kontoret behandler især sager om:

- beskæftigelseslovgivningen
- kontanthjælp mv.
- sociale pensioner
- sygedagpenge
- lov om social service bortset fra hjælpeforanstaltninger over for børn og unge, sociale institutioner og biler til handicappede

3. kontor (inspektionsafdelingen)

Inspektionschef Lennart Frandsen
Chefkonsulent Pernille Helsted
Fuldmægtig Christoffer Bruus
Fuldmægtig Karen Vibeke Andersen
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Peter Kersting
Fuldmægtig Tina Andersen
Overassistent Hanne Hartung
Overassistent Jeanette Hansen
Stud.jur. Andreas Reitzel
Stud.jur. Isabel Carlander

Afdelingen leder embedets inspektionsvirksomhed der især omfatter inspektioner af:

- fængsler
- arresthuse
- sikrede institutioner
- pensioner
- detentioner
- politiets venterum
- psykiatriske afdelinger
- sociale og socialpsykiatriske bosteder
- ligebehandling af mennesker med handicap
- døgninstitutioner for børn og unge

Afdelingen behandler især sager om:

- patientklager (psykiatri)
- psykiatriske afdelinger
- fængselsforhold
- forsvaret
- straffesager og politi
- domstolene
- advokater
- private retsforhold
- justitsforhold i øvrigt
- ligebehandling af mennesker med handicap

4. kontor

Kontorchef Morten Engberg
Specialkonsulent Ulla Frederiksen
Fuldmægtig Dennis Sørensen
Fuldmægtig Jytte Kruuse-Jensen
Fuldmægtig Rikke Koefoed Nielsen
Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen
Overassistent Gurli Søndergaard
Stud.jur. Anne Malmgren-Hansen
Stud.jur. Asma Sahebzadeh

Kontoret behandler især sager om:

- kommunalretlige spørgsmål
- miljø- og planlovgivningen
- naturbeskyttelse
- byggeri og boliger
- budget og økonomi
- valg, personregistrering mv.
- personalesager
- biler til handicappede
- trafik- og vejområdet
- adoption
- bidragssager

5. kontor

Kontorchef Karsten Loiborg
Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen
Specialkonsulent Vibeke Lundmark
Fuldmægtig Jørgen Hejstvig-Larsen
Fuldmægtig Lise Puggaard
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Mette Ravn Jacobsen
Overassistent Eva Lykke Sveistrup
Stud.jur. Sine Marie Mohr
Stud.jur. Tina Rasmussen

Kontoret behandler især sager om:

- boligstøtte
- arbejdsskader
- foranstaltninger over for børn og unge
- skatte- og afgiftssager
- tilbagebetaling af sociale ydelser
- voldsoffererstatning
- uddannelse og uddannelsesstøtte
- forskning
- børnetilskud og børnefamilieydelse
- sociale institutioner, bortset fra inspektionsrelevante sager
- familieretlige sager, bortset fra sager om bidrag og adoption
- arveret/fonde

Adressen er:
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon: 33 13 25 12, telefax: 33 13 07 17
E-mail: post@ombudsmanden.dk
Institutionens hjemmeside findes på adressen: http://www.ombudsmanden.dk/