Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2009

Sager af optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2009

1. Beskæftigelsesministeriet

2. Finansministeriet

Ingen sager fra Finansministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2009

3. Forsvarsministeriet

4. Indenrigs- og Socialministeriet

5. Justitsministeriet

6. Kirkeministeriet

Ingen sager fra Kirkeministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2009

7. Klima- og Energiministeriet

8. Kulturministeriet

9. Miljøministeriet

10. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ingen sager fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integrations sagsområde er optaget i beretningen for 2009

11. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

12. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

13. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ingen sager fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings sagsområde er optaget i beretningen for 2009

14. Skatteministeriet

15. Statsministeriet

16. Transportministeriet

Ingen sager Transportministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2009

17. Udenrigsministeriet

18. Undervisningsministeriet

19. Økonomi- og Erhvervsministeriet

20. Kommunale og regionale myndigheder

Inspektionssager optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2009

Rapporter om ombudsmandens inspektioner bliver løbende lagt på ombudsmandens hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

Supplerende oplysninger om tidligere inspektioner

Folketingets Ombudsmands arbejde i 2009 med ligebehandling af mennesker med handicap